Classic Collection

Scandinavian Design since 1996

Care & Fair

 

Classic Collections mattor är certifierade med Care & Fair vilket garanterar att de produceras utan illegalt barnarbete, under humana arbetsförhållanden och till skäliga löner. Det innebär även att vi skänker pengar som möjliggör regelbunden skolgång samt grundläggande sjukvård.

Vi har valt att agera mot barnarbete och social utsatthet genom att bli medlemmar i Care & Fair - ett branschinitiativ för engagerad och ansvarsfull mattindustri. Organisationen grundades 1994 av socialt engagerade matthandlare och har idag cirka 400 medlemmar i 21 länder. Care & Fair bekämpar barnarbete genom att förbättra den sociala situationen och levnadsvillkoren för mattfamiljerna i vävdistrikten i Indien, Nepal och Pakistan. I dagsläget driver Care & Fair 13 skolor, åtta vuxenutbildningar och fem förskolor.

Care & Fair, classic collection mattor certifierade fair